Việc đẩy Contacts từ MailChimp sang Abot chỉ cần ba bước chính:

  1. Chuẩn bị các trường tùy chỉnh (custom fields) của bạn nếu có.
  2. Xuất danh sách người đăng ký MailChimp của bạn.
  3. Nhập danh sách đó vào Abot.

Lưu ý: Hướng dẫn này không nói về quá trình lọc danh sách của bạn – phần hủy đăng ký và bị trả lại. (Để xem các khách hàng đã được lọc, hãy xem bài viết hỗ trợ MailChimp này.)

Phần 1: Chuẩn bị các trường tùy chỉnh (custom fields)

1. Kiểm tra các trường tùy chỉnh trong MailChimp

Nếu bạn đã thiết lập bất kỳ trường tùy chỉnh nào trong MailChimp, bạn hãy thêm các trường tùy chỉnh tương tự đó trong Abot. Để kiểm tra các trường tùy chỉnh, hãy nhấp vào danh sách của bạn trong MailChimp. Sau đó chọn nhấp vào menu “Settings” và chọn “List fields and *|MERGE|* tags”. Các trường cơ bản như địa chỉ email, họ và tên, công ty, đã có sẵn trong Abot.

Ví dụ về trường tùy chỉnh trong MailChimp
Ví dụ về trường tùy chỉnh trong MailChimp.

Ví dụ: Nếu bạn có một shop online, bạn có thể đặt một trường tùy chỉnh là Customer Type (Loại khách hàng) để phân loại khách hàng là bán lẻ, bán buôn, v.v.

2. Thêm các trường tùy chỉnh vào Abot

Nếu bạn không có bất kỳ trường tùy chỉnh nào trong MailChimp, bạn có thể bỏ qua bước này. 

Vào bảng điều khiển Abot (dashboard), nhấp vào biểu tượng cài đặt (bánh răng) ở trên cùng bên phải và chọn “Custom Fields“. Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các trường đã được thiết lập trong bảng điều khiển Abot của mình.

Nhấp vào nút “+New” ở trên cùng bên phải để tạo trường tùy chỉnh mới. Ví dụ: Tạo “Customer Type” làm trường “Select” và thiết lập các tùy chọn để phù hợp với trường tùy chỉnh cũ. Lưu ý rằng: Tạo trường tùy chỉnh mới trong Abot để khớp với từng trường tùy chỉnh tương ứng trong MailChimp.

Tạo trường tùy chỉnh mới trong Mautic
Tạo trường tùy chỉnh mới trong Abot

Phần 2: Xuất danh sách đăng ký từ MailChimp và nhập vào Abot

1. Xuất danh sách người đăng ký MailChimp

Nút xuất danh sách MailChimp

Vào trang “Lists” trong MailChimp, nhấp vào tên của danh sách bạn muốn xuất. Để xuất danh sách, hãy nhấp vào nút “Export“. MailChimp sẽ mở ra một trang mới hiện nút tải tệp xuất của bạn. Nhấp vào nút “Export as CSV” để tải xuống danh sách. MailChimp sẽ cung cấp một tệp zip, hãy mở tệp zip để nhận CSV. (Nếu bạn gặp sự cố, hãy xem bài viết hỗ trợ MailChimp này .)

2. Nhập danh sách vào Abot

MailChimp to Mautic - Nút nhập danh bạ trên Mautic

Vào trang “Contacts” trong bảng điều khiển Abot (dashboard). Nhấp vào menu thả xuống gần góc trên cùng bên phải của trang và chọn “Import”.

Chọn tệp CSV để nhập. Không cần phải thay đổi bất kỳ tùy chọn nhập nào. Nhấp vào “Import“.

3. Mapping các trường liên hệ (Contact fields) và chỉ định 1 thẻ (Tag)

Bạn sẽ thấy tất cả các trường liên hệ của Abot., hãy mapping các trường thực tế mà bạn muốn nhập. Bắt đầu với việc chỉ định chủ sở hữu liên hệ (contact owner) và tạo một thẻ mới để áp dụng cho từng khách hàng đã nhập.

Ví dụ: Mapping một số trường bao gồm địa chỉ email, tên, họ, công ty và ghi chú trong trường tùy chỉnh “Customer Type” đã tạo trước đó. Và tự chỉ định mình là chủ sở hữu liên hệ (contact owner) và đã tạo một thẻ mới cho những liên hệ này có tên là “Nhập MailChimp vào tháng 1 năm 2017”.

Ánh xạ trường liên hệ MailChimp sang Mautic
Mapping các trường liên hệ để nhập Abot

Tips: bài viết Giới thiệu Tệp Xuất của Bạn này từ MailChimp giải thích tên tiêu đề cột CSV. Nếu bạn không biết về cách lập bản đồ “CC” và “Region” khi nhập Contacts, hãy xem bài viết đó.

4. Nhập Contacts

Sau khi bạn mapping các trường liên hệ của mình, hãy tiếp tục và nhấp vào nút “Import” ở trên cùng bên phải. 

Cửa sổ sẽ thay đổi và bạn sẽ thấy một cửa sổ trạng thái hiển thị tiến trình nhập. Tùy thuộc vào khối lượng khách hàng của bạn, quá trình này có thể mất từ ​​vài giây đến… vài phút.

5. Thành công hoặc Khắc phục sự cố

Khi quá trình nhập hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo như sau:

Nhập MailChimp sang Mautic thành công
Nhập khách hàng thành công!

Nếu quá trình nhập của bạn có nhiều khách hàng không được nhập, Abot sẽ cho bạn biết lý do tại sao lại như vậy. Ví dụ: khi mapping trường tùy chỉnh, giá trị trường phải khớp chính xác các giá trị có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *