Cách làm automation đa kênh cho lĩnh vực đào tạo

Abot sẽ chia sẻ cách làm automation đa kênh cho lĩnh vực đào tạo để tăng tỉ lệ chuyển đổi và giảm công sức chăm sóc khách hàng của các bạn nhân viên áp dụng cho tất cả các khóa học online và khóa học offline.

6 CTA bạn nên sử dụng trong Email Marketing

Sự đa dạng của CTA thực sự rất quan trọng để cải thiện mức độ tương tác qua Email, điều này có thể dẫn đến một kênh thông tin rộng hơn thông qua tiếp thị Email và tạo ra khách hàng tiềm năng mới cao hơn. Với ý nghĩ đó, hãy luôn thử những cái mới.