Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Nhận hóa đơn VAT

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Phần mềm Abot - Gói PERSONAL 6 tháng  × 1 3.960.000 
Tạm tính 3.960.000 
Tổng 3.960.000 
  • Quét mã QRcode hoặc chuyển khoản đúng nội dung để được xác nhận thanh tự động.

Sau khi thanh toán thành công chúng tôi sẽ gửi tài khoản hệ thống và tài liệu sử dụng qua email cho bạn. Thông tin tài khoản có thể gửi đến trong vòng 24h làm việc. Thời gian phần mềm sẽ được tính khi phần mềm khởi tạo thành công. ABOT sẽ liên hệ và tạo nhóm hỗ trợ riêng cho bạn.