Công ty cổ phần ABOT Việt Nam cam kết bảo vệ quyền riêng tư của những cá nhân truy cập trang web của Công ty tại https://abot.vn/ (“Trang web), và những cá nhân đăng ký sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của Công ty có sẵn trên Trang web (“ Dịch vụ “Và gọi chung với Trang web,” Mạng “). “Chính sách Bảo mật” này mô tả các thực tiễn về quyền riêng tư của Công ty liên quan đến việc sử dụng Mạng. Bằng cách truy cập Mạng, bạn đồng ý rõ ràng với việc sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn như được mô tả bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản được nêu trong Chính sách Bảo mật này, vui lòng không sử dụng Mạng và xóa bất kỳ cookie nào do Trang đặt. Dữ liệu mà bạn cung cấp cho Công ty cũng sẽ được điều chỉnh bởi thỏa thuận giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Mạng (“Điều khoản”).

1. Thông tin được bao phủ

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Các thông lệ về thông tin hoặc nội dung của các trang Web khác được điều chỉnh bởi các điều khoản về quyền riêng tư của các trang Web khác đó. Ngoài ra, Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi các dịch vụ mà bạn có thể truy cập thông qua Mạng hoặc bạn gửi cho Công ty qua email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn điện tử khác hoặc ngoại tuyến. Nếu bạn tiết lộ thông tin của mình cho người khác thông qua Mạng hoặc các trang web khác trên internet, bạn tự chịu rủi ro vì các quy tắc khác nhau có thể áp dụng cho việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó của họ.

2. Thông tin thu thập

Công ty thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) từ các cá nhân truy cập Trang web (“Khách truy cập trang web”) và các cá nhân đăng ký sử dụng Dịch vụ (“Khách hàng”).
Khi thể hiện mong muốn có thêm thông tin về Dịch vụ hoặc đăng ký sử dụng Dịch vụ, Công ty yêu cầu bạn cung cấp cho Công ty thông tin liên hệ cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email , cũng như tên người dùng và mật khẩu (“Thông tin liên hệ bắt buộc”). Ngoài ra, Công ty có thể được cung cấp dữ liệu về bạn, tổ chức mà bạn đại diện hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin mà tổ chức mà bạn đại diện cung cấp cho Công ty khi đăng ký với Mạng.
Khi mua Dịch vụ, Công ty có thể yêu cầu bạn cung cấp cho Công ty đủ điều kiện tài chính và thông tin thanh toán bao gồm, nhưng không giới hạn, tên và địa chỉ thanh toán cũng như số lượng nhân viên trong tổ chức sẽ sử dụng Dịch vụ (“Thông tin thanh toán ”).
Thông tin Liên hệ Bắt buộc, Thông tin Thanh toán và thông tin tùy chọn về Khách hàng được gọi chung là “Dữ liệu về Khách hàng”.
Khi bạn truy cập hoặc điều hướng Trang web, Công ty cũng có thể thu thập thông tin thông qua việc sử dụng các công cụ thu thập thông tin thường được sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở cookie và đèn hiệu Web (“Thông tin điều hướng Trang web”). Thông tin Điều hướng Trang Web bao gồm thông tin tiêu chuẩn từ trình duyệt web của bạn (chẳng hạn như loại trình duyệt và ngôn ngữ trình duyệt), địa chỉ Giao thức Internet, vị trí địa lý của bạn và các hành động bạn thực hiện trên Trang web (chẳng hạn như các trang được xem và các liên kết được nhấp vào).
Khi Khách hàng tải lên hoặc tạo danh sách người đăng ký hoặc kết hợp chiến dịch quảng cáo thông qua Dịch vụ, Công ty có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào có trong danh sách phân phối email đó và / hoặc thông tin trong chiến dịch email đó.
Khi Khách hàng gửi tin nhắn qua Dịch vụ, Công ty luôn theo dõi ai đã mở / xem tin nhắn và ai đã nhấp vào bất kỳ siêu liên kết nào được bao gồm. Thông tin này được sử dụng để đo lường và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch cũng như để cải thiện Dịch vụ.
Công ty có thể lấy thêm thông tin về người nhận của Khách hàng từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Công ty có thể lấy từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thông tin được liên kết với địa chỉ email hoặc thông tin khác có trong danh sách người nhận hoặc chiến dịch của Khách hàng, chẳng hạn như tên, tuổi và sự tham gia vào các trang web truyền thông xã hội.
Công ty không ghi lại tên hoặc địa chỉ email của những Khách truy cập Trang web không đăng ký là người dùng Mạng trừ khi những người dùng đó đăng ký nhận thông tin qua thư điện tử.
Để bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em, Công ty không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ những người dưới mười sáu (16) tuổi có thể được sử dụng để xác định cụ thể chúng và Công ty không cho phép những người dưới mười sáu (16) tuổi sử dụng mạng lưới.
Nếu bạn tin rằng Công ty có thể có bất kỳ thông tin nào về hoặc về trẻ em dưới tuổi vị thành niên, vui lòng liên hệ với Công ty tại [email protected]

3. Danh sách người đăng ký, Nội dung chiến dịch và báo cáo Chiến dịch

Công ty đảm bảo rằng tất cả các danh sách thuê bao, nội dung tin nhắn và báo cáo vẫn riêng tư và bí mật. Công ty có thể quét nội dung các chiến dịch của bạn để đảm bảo nó tuân thủ các Điều khoản . Công ty sẽ không bán, cho thuê, cho vay hoặc mời truy cập từ bên ngoài vào danh sách liên hệ của khách hàng. Bản thân Công ty cũng sẽ không sử dụng danh sách liên hệ của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào.

4. Sử dụng thông tin thu thập được

Công ty sử dụng Dữ liệu về Khách hàng để thực hiện các Dịch vụ mà bạn yêu cầu. Ví dụ: nếu bạn điền vào biểu mẫu Web “Liên hệ với tôi”, Công ty sẽ sử dụng thông tin được cung cấp để liên hệ với bạn về sự quan tâm của bạn đối với Dịch vụ.
Công ty cũng có thể sử dụng Dữ liệu về Khách hàng cho các mục đích tiếp thị với sự đồng ý trước của bạn. Ví dụ: Công ty có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn nhằm thảo luận thêm về mối quan tâm của bạn đối với Dịch vụ và gửi cho bạn thông tin liên quan đến Công ty, các chi nhánh và đối tác của Công ty, chẳng hạn như thông tin về các chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện.
Công ty có thể sử dụng Dữ liệu về Khách hàng để gửi Thông báo Cảnh báo Hệ thống nhằm cho bạn biết về những thay đổi tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với Dịch vụ hoặc Mạng, bao gồm nhưng không giới hạn, sự cố ngừng hoạt động theo kế hoạch, các tính năng mới được cung cấp, cập nhật phiên bản, bản phát hành điểm, bản phát hành chính, cảnh báo lạm dụng và các thay đổi đối với Điều khoản, Chính sách quyền riêng tư cũng như các tài liệu và thỏa thuận khác của chúng tôi.
Công ty có thể sử dụng Dữ liệu về Khách hàng để giúp thực thi việc tuân thủ Điều khoản, Chính sách chống thư rác của Công ty và luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giúp tạo danh sách trắng và danh sách đen, để phát triển và kiểm tra các thuật toán, phương pháp phỏng đoán và các phương pháp khác và các công cụ để phát hiện vi phạm và áp dụng các phương pháp và công cụ đó cho Dịch vụ.
Công ty sử dụng Dữ liệu về Khách hàng để cung cấp hỗ trợ khách hàng và thu thập phản hồi.
Công ty sử dụng Thông tin Điều hướng của Trang Web để vận hành và cải tiến Mạng. Công ty cũng có thể sử dụng Thông tin Điều hướng Trang Web một mình hoặc kết hợp với Dữ liệu Về Khách hàng để cung cấp thông tin được cá nhân hóa về Công ty và Dịch vụ. Công ty có thể sử dụng cả Dữ liệu về Khách hàng và Thông tin Điều hướng Trang web để thực thi các chính sách của Công ty, hoặc để bảo vệ các quyền và tài sản trí tuệ của Công ty hoặc quyền của những người khác sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của Công ty.

5. Chia sẻ thông tin thu thập được

Công ty có thể chia sẻ Dữ liệu về Khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của Công ty để các nhà cung cấp dịch vụ này có thể cung cấp dịch vụ thay mặt Công ty. Công ty cũng có thể chia sẻ Dữ liệu về Khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ của Công ty để đảm bảo chất lượng thông tin được cung cấp; và Công ty có thể chia sẻ Dữ liệu về Khách hàng với các bên thứ ba ở dạng tổng hợp và / hoặc ẩn danh. Trừ khi được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, Công ty không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi bất kỳ thông tin nào với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị hoặc khuyến mại của họ.
Công ty có quyền sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào được cung cấp nếu luật hiện hành yêu cầu, nếu Công ty tin rằng việc sử dụng hoặc tiết lộ một cách hợp lý là cần thiết để bảo vệ hoặc thực thi các quyền của Công ty, nếu Công ty tin rằng việc sử dụng hoặc tiết lộ một cách hợp lý là cần thiết để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào và / hoặc để tuân thủ thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý. Bất cứ khi nào thông tin của bạn được tiết lộ theo đoạn này, Công ty cũng có thể tiết lộ thông tin đó trên cơ sở không tổng hợp, không ẩn danh.
Công ty có thể chia sẻ Dữ liệu về Khách hàng hoặc bất kỳ thông tin nào khác cho bên thứ ba liên quan đến việc sáp nhập, mua bán hoặc mua lại hoặc phá sản. Ngoài ra, Công ty có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các pháp nhân và doanh nghiệp liên kết mà Công ty chịu sự kiểm soát chung của công ty. Một lần nữa, khi thông tin của bạn được tiết lộ theo đoạn này, Công ty cũng có thể tiết lộ thông tin đó trên cơ sở không tổng hợp, không ẩn danh.
Công ty cũng có thể chia sẻ Dữ liệu về Khách hàng hoặc bất kỳ thông tin nào khác với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhà thầu phụ hoặc đại lý thực hiện dịch vụ cho Công ty cũng như các cố vấn chuyên môn của Công ty (bao gồm luật sư, chủ ngân hàng, kiểm toán viên và công ty bảo hiểm của Công ty ), và các nhà cung cấp phân tích và công cụ tìm kiếm hỗ trợ Công ty trong việc cải tiến và tối ưu hóa Mạng.

6. Lưu giữ thông tin

Sau khi chấm dứt hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn với Mạng, Công ty có thể giữ lại thông tin, bao gồm thông tin hồ sơ và bất kỳ Dữ liệu nào khác về Khách hàng, để tuân thủ luật hiện hành, ngăn chặn gian lận, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi quyền của nó theo các thỏa thuận với bạn, cho các mục đích sao lưu, kiểm toán hoặc quy định và cho các hành động khác được pháp luật cho phép.
Nếu không, Công ty sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích mà Công ty đã thu thập thông tin đó ban đầu. Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, Công ty xem xét số lượng, bản chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, các mục đích mà Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và Liệu Công ty có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác, và các yêu cầu pháp lý, quy định, thuế, kế toán hoặc các yêu cầu khác hiện hành hay không.

7. Chỉnh sửa và cập nhật thông tin của bạn; Thông tin liên lạc từ Công ty

Công ty cố gắng hết sức để giữ cho dữ liệu của Khách hàng luôn chính xác và cập nhật. Nếu dữ liệu của bạn thay đổi (bao gồm, nhưng không giới hạn, thay đổi trong địa chỉ email của Khách hàng), bạn có trách nhiệm thông báo cho Công ty về những thay đổi đó để Công ty có thể cập nhật hồ sơ của bạn.
Nếu bạn nhận được một hoặc nhiều email từ Công ty, điều đó có nghĩa là một trong hai điều: (i) địa chỉ email của bạn có trong danh sách khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của Công ty; hoặc (ii) bạn đã cung cấp cho Công ty địa chỉ email của bạn để Công ty có thể liên hệ với bạn. Nếu bạn cho rằng bạn nhận được email từ Công ty do nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với Công ty ngay lập tức theo địa chỉ [email protected].
Công ty cung cấp cho bạn cơ hội từ chối nhận các thông tin tiếp thị từ Công ty bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn ngừng nhận email tiếp thị và các thông tin liên lạc khác từ Công ty, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách liên hệ với Công ty tại [email protected].
Ngoài các quyền truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa ở trên, nếu bạn sống ở EEA, tuân theo luật hiện hành, bạn có thể có một số hoặc tất cả các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:
(i) để hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu không chính xác, việc xử lý là bất hợp pháp hoặc Công ty không còn cần đến dữ liệu đó cho mục đích lưu giữ dữ liệu đó;
(ii) truyền dữ liệu của bạn (do bạn cung cấp, do Công ty trực tiếp hoặc do Công ty thu thập bằng cách bạn sử dụng Mạng) ở định dạng máy có thể đọc được cho bạn hoặc cho bên thứ ba khi Công ty biện minh cho việc xử lý của chúng tôi trên cơ sở về sự đồng ý của bạn hoặc việc thực hiện hợp đồng với bạn;
(iii) rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc Công ty xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (trong đó việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn);
(iv) để lấy hoặc xem bản sao của các biện pháp bảo vệ thích hợp mà theo đó dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến một quốc gia thứ ba hoặc tổ chức quốc tế;
(v) phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn vào bất kỳ lúc nào, với lý do hợp pháp, trừ trường hợp được luật hiện hành cho phép;
(vi) để xóa dữ liệu cá nhân của bạn (trong một số trường hợp hạn chế, chẳng hạn như khi nó không còn cần thiết liên quan đến mục đích mà nó được thu thập hoặc xử lý); và
(vii) để khiếu nại với cơ quan giám sát địa phương của bạn để bảo vệ dữ liệu.
Bạn có thể thực hiện các quyền trên bằng cách: (i) gửi email đến [email protected] ; hoặc (ii) thư được gửi đến: Soundest LLC, Attn. Bộ phận pháp lý, Verkiu str. 25C, Vilnius, Lithuania. Nếu bạn thiết lập tài khoản thành viên với Mạng, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với Thông tin liên hệ được yêu cầu bằng cách truy cập cài đặt tài khoản của bạn.
Xin lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu Công ty ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo một cách nhất định hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn và loại xử lý hoặc dữ liệu này là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Mạng của bạn, bạn có thể không sử dụng được Mạng như bạn đã làm trước đây, hoặc ở tất cả. Điều này không bao gồm quyền phản đối tiếp thị trực tiếp của bạn, quyền này có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào mà không bị hạn chế. Vui lòng đợi ít nhất năm (5) ngày làm việc để yêu cầu của bạn được giải quyết.
Xin lưu ý rằng các quyền được đề cập ở trên không mở rộng đối với dữ liệu phi cá nhân. Cũng xin lưu ý rằng có thể cần phải giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đánh giá và xác minh dữ liệu được gửi đến và / hoặc lưu giữ trên Mạng, và để quản lý Mạng; quyền của bạn theo luật hiện hành có thể bị hạn chế tương ứng.

8. Bảo mật

Công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm các biện pháp hành chính, kỹ thuật và vật lý – để giúp bảo vệ Dữ liệu về Khách hàng và các dữ liệu khác được truyền đến hoặc từ Mạng chống lại mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép. Tuy nhiên, không có dữ liệu truyền qua internet được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Trong khi Công ty cố gắng bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, Công ty không bảo đảm hoặc đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu mà bạn cung cấp cho Công ty; bất kỳ sự lây truyền nào đều có rủi ro của riêng bạn.
Khách hàng tự chịu trách nhiệm bảo vệ tên người dùng, mật khẩu, sinh trắc học hoặc các hình thức xác thực khác, hạn chế quyền truy cập vào máy tính của họ và đăng xuất khỏi Dịch vụ sau phiên của họ. Để bảo vệ bạn và dữ liệu của bạn, Công ty có thể tạm ngừng việc sử dụng Mạng của bạn mà không cần thông báo, trong khi chờ điều tra, nếu nghi ngờ có bất kỳ vi phạm bảo mật nào.
Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng, càng sớm càng tốt, nếu vi phạm bảo mật dẫn đến xâm nhập trái phép vào hệ thống của Công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Khách hàng hoặc những người trên cơ sở dữ liệu của Khách hàng, và sau đó sẽ báo cáo hành động khắc phục được thực hiện để đối phó với sự xâm nhập.
10. Lựa chọn và Thay đổi Thông tin
Bạn có thể yêu cầu xem xét, sửa chữa, xóa hoặc sửa đổi thông tin mà bạn đã cung cấp trước đây cho Công ty thông qua Mạng. Bạn có quyền yêu cầu Công ty không thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ thông tin về bạn theo bất kỳ cách nào được mô tả ở đây. Điều này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của bạn. Bạn có thể thông báo cho Công ty về ý định ngừng thu thập, sử dụng, xử lý hoặc tiết lộ Thông tin Liên hệ Yêu cầu của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Công ty tại [email protected].
Một số thông tin cá nhân được tự động thu thập thông qua việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu. Nếu bạn phản đối việc thu thập như vậy, lựa chọn duy nhất của bạn là không truy cập vào Mạng.

9. Cookie

Cookie là các tệp văn bản mà trình duyệt web đặt trên ổ cứng của máy tính để cho chủ sở hữu trang web biết liệu một cá nhân đã tương tác với trang web trước đó hay chưa. Công ty sử dụng cookie để nhận ra các lượt truy cập lặp lại của người dùng Mạng và thu thập thông tin về các tương tác của người dùng với và trong Mạng. Cookie có thể truyền thông tin qua trình duyệt của bạn với mục đích xác thực hoặc nhận dạng máy tính (ví dụ: địa chỉ IP) hoặc người dùng. Việc sử dụng cookie cho phép Công ty làm cho trải nghiệm của bạn với Mạng dễ dàng hơn và có ý nghĩa hơn.
Có hai loại cookie: cookie dựa trên phiên và cookie dựa trên liên tục. Cookie phiên chỉ tồn tại trong một phiên trực tuyến. Chúng biến mất khỏi máy tính của bạn khi bạn đóng phần mềm trình duyệt hoặc tắt máy tính. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc tắt máy tính của mình. Chúng bao gồm những thông tin đó như một số nhận dạng duy nhất cho trình duyệt của bạn. Đứng một mình, cookie không chứa dữ liệu cá nhân và do đó không nhận dạng cá nhân bạn; họ chỉ nhận ra trình duyệt của bạn. Ngoài ra, Công ty có thể sử dụng các công nghệ tiêu chuẩn khác bao gồm nhưng không giới hạn ở thẻ pixel và đèn hiệu web để theo dõi khách truy cập vào Mạng. Những công nghệ này cũng giúp Công ty thu thập thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn, số lượng khách truy cập vào Mạng, cách khách truy cập đến Mạng và các trang mà khách truy cập. Thông tin này cũng giúp Công ty cải thiện hình thức và nội dung của Mạng và nâng cao chức năng của tài nguyên Mạng. Trừ khi bạn chọn xác định danh tính của mình với Công ty bằng cách sử dụng Mạng, bạn sẽ ẩn danh với Công ty. Bạn có thể xóa cookie nếu bạn không muốn lưu trữ chúng trên máy tính của mình nữa.
Đôi khi, Công ty có thể thuê các bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng không nhận dạng cá nhân và thông tin thống kê khối lượng từ khách truy cập vào Mạng để giúp Công ty quản lý Mạng và cải thiện chất lượng của Mạng. Các bên thứ ba như vậy có thể sử dụng cookie để giúp theo dõi hành vi của khách truy cập, bao gồm cả phản ứng của khách đối với các quảng cáo trực tuyến. Các cookie như vậy sẽ không được sử dụng để liên kết từng khách truy cập Mạng với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Tất cả dữ liệu do các bên thứ ba đó nhân danh Công ty thu thập chỉ được sử dụng để cung cấp cho Công ty thông tin về việc sử dụng Mạng và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Các cookie mà Công ty sử dụng không truyền thông tin nhận dạng cá nhân cho nó hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của nó. Bạn có quyền chọn không nhận cookie từ cả Công ty và các bên thứ ba, điều này sẽ ngăn Công ty và các bên thứ ba theo dõi thông tin về các quảng cáo trực tuyến mà bạn truy cập. Xin lưu ý rằng bạn vẫn có thể xem các quảng cáo trực tuyến của Công ty ngay cả khi bạn chọn không nhận cookie hoặc nếu bạn chọn tắt cookie, bạn vẫn có thể sử dụng Mạng; tuy nhiên, bạn có thể có quyền truy cập hạn chế vào một số khu vực của Mạng.
Nếu bạn muốn chọn không nhận cookie từ Công ty, vui lòng liên hệ [email protected] Để chọn không nhận cookie từ các bên thứ ba của Công ty, vui lòng liên hệ [email protected].
Để biết thêm thông tin chi tiết về cookie và cách chúng có thể được quản lý và xóa, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org.

10. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Công ty có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này. Công ty sẽ cung cấp thông báo về những thay đổi quan trọng đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này thông qua Trang web và qua e-mail nếu Khách hàng cho phép gửi email ít nhất ba (3) ngày trước khi thay đổi có hiệu lực. Nhưng bạn cũng nên chủ động cập nhật chính sách bảo mật tại trang này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về những thay đổi, vui lòng liên hệ với Công ty tại [email protected].

11. Cơ sở pháp lý để xử lý

Công ty có cơ sở hợp pháp để thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu về Khách hàng và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Công ty nhận được từ, thu thập hoặc lưu giữ về bạn. Các cơ sở hợp pháp bao gồm sự đồng ý của bạn (như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản này), hợp đồng (khi cần xử lý để thực hiện hợp đồng với bạn) và các lợi ích hợp pháp khác bao gồm, nhưng không giới hạn, khi cần xử lý :
(i) tuân thủ luật áp dụng cho Công ty;
(ii) bảo vệ các lợi ích quan trọng của một thể nhân, chẳng hạn như trong trường hợp khẩn cấp hoặc để bảo vệ bạn hoặc Công ty khỏi các mối đe dọa (chẳng hạn như các mối đe dọa an ninh hoặc gian lận);
(iii) cho phép Công ty quản lý hoạt động kinh doanh của mình, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng và dịch vụ khách hàng;
(iv) quản lý các giao dịch của công ty; và / hoặc
(v) hiểu và cải thiện các mối quan hệ kinh doanh và khách hàng của Công ty nói chung.
Trong trường hợp Công ty có cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý, Chính sách Bảo mật này thực hiện nghĩa vụ của mình là xử lý dữ liệu cá nhân một cách công bằng và hợp pháp và theo cách mà bạn mong đợi dựa trên bản chất của mối quan hệ của Công ty với bạn, bằng cách cung cấp cho bạn thông báo và giải thích về cách thức sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp cần có sự đồng ý của Công ty đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả ở trên, bạn có quyền rút lại hoặc từ chối sự đồng ý của mình và ngừng sử dụng Mạng của bạn.

12. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này hoặc nếu bạn muốn báo cáo việc lạm dụng quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Công ty tại: Số 1, ngõ 93 đường Phú Đô, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
[email protected]

Nếu bạn muốn gửi vấn đề bảo mật, vui lòng liên hệ với Công ty qua email tại [email protected].