ABOT luôn hướng đến tinh thần hợp tác, mang lại lợi ích tốt nhất cho đối tác.

Nhằm mở rộng thị trường và đưa những sản phẩm, dịch vụ chất lượng đến tay khách hàng, ABOT phát triển hệ thống đại lý và hỗ trợ đại lý dựa trên các nguyên tắc minh bạch như sau:

I. Nguyên tắc hợp tác bền vững

II. Chính sách giá và chiết khấu dành cho đại lý

Doanh thu (theo tháng) Mức chiết khấu
Trên 20.000.000 VNĐ – 100.000.000 VNĐ10%
Trên 100.000.000 VNĐ – 200.000.000VNĐ13%
Trên 200.000.000 VNĐ – 300.000.000 VNĐ15%
Trên 300.000.000 VNĐ18%

III. Hợp đồng & công nợ

IV. Hỗ trợ đại lý

V. Yêu cầu đối với đại lý

Cá nhân hoặc công ty có mong muốn hợp tác với ABOT vui lòng liên hệ hotline: 038.663.1778 để biết thêm chi tiết và được tư vấn cụ thể.