Bạn muốn đẩy người dùng WordPress đến Abot mà không cần sử dụng công cụ khác? Cách dễ nhất là sử dụng WP Fusion .

WP Fusion là một plugin trả phí, nhưng bạn có thể bắt đầu với phiên bản miễn phí – WP Fusion Lite – cho phép đồng bộ một chiều từ WordPress sang Mautic .

Mặc dù phiên bản miễn phí sẽ không đẩy danh bạ Abot lên WordPress, nhưng nó vẫn có một số tính năng nổi bật, bao gồm:

Quá trình tích hợp rất đơn giản:

 1. Trong Abot, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật quyền truy cập API xác thực cơ bản.
  1. Đi tới Settings > Configuration > API Settings (Cài đặt > Cấu hình> Cài đặt API)
  2. Đặt API enabled? thành Yes (API được bật? thành )
  3. Đặt Enable HTTP basic auth? thành Yes (Bật xác thực cơ bản HTTP? thành )
  4. Đảm bảo lưu các thay đổi của bạn.
 2. Cài đặt WP Fusion Lite .
 3. Đi tới cài đặt WP Fusion, chọn Abot làm CRM của bạn, nhập thông tin đăng nhập của bạn và kết nối.

Sau khi hoạt động, WP Fusion sẽ chỉ thêm người dùng mới đăng ký vào Abot – nó sẽ không tự động đồng bộ hóa người dùng WordPress hiện có.

Nếu bạn muốn đẩy tất cả người dùng hiện có đến Abot, hãy chuyển đến tab Advanced” trong cài đặt WP Fusion và tìm tùy chọn “Export Users” trong Batch Operations” .

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *