IDENTITY RESOLUTION

Hợp nhất khách hàng là chìa khóa để mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Tập hợp dữ liệu phân mảnh lại với nhau, nhận dạng và kết nối chính xác với người tiêu dùng – mọi nơi, mọi lúc, trên mọi kênh, thiết bị, điểm tiếp xúc hoặc vị trí để mang lại trải nghiệm tốt nhất.

Cho khách hàng có trải nghiệm đặc biệt

Tổng hợp dữ liệu khác nhau trên các trang và hợp nhất nó theo một quan điểm nhận dạng nhất quán. Các giải pháp nhận dạng khách hàng cho phép các nhà tiếp thị lấy dữ liệu ở nhiều nguồn khác nhau và hợp nhất dữ liệu, biến nó thành bộ thông tin khách hàng cá nhân đầy đủ. Hỗ trợ trong phân tích, phân khúc, nhắm mục tiêu, dịch vụ khách hàng hay các lĩnh vực khác của doanh nghiệp.

Những lợi ích doanh nghiệp nhận được

Tạo một cái nhìn chính xác, thống nhất về khách hàng.

Các giải pháp hợp nhất đa kênh tùy chỉnh – thống nhất giữa các kênh – có thể đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu.

Mở khóa thông tin chi tiết và giá trị kinh doanh.

Kích hoạt trải nghiệm khách hàng phù hợp, được cá nhân hóa trên việc hợp nhất dữ liệu để thúc đẩy mức độ tương tác và tăng doanh thu.

Lợi thế cạnh tranh.

Với sự tùy chỉnh, bạn có thể điều chỉnh các trường hợp sử dụng cụ thể và hợp nhất dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả để có lợi thế cạnh tranh.

Tối đa hóa lợi tức trên chi phí tiếp thị.

Nhắm mục tiêu đúng người, vào đúng thời điểm, thông qua các kênh phù hợp với thông điệp phù hợp – tối đa hóa giá trị và lợi nhuận trên chi phí tiếp thị.

Giữ chân khách hàng lâu dài.

Với giải pháp nhận dạng để hỗ trợ trải nghiệm khách hàng đặc biệt, bạn sẽ có thể xây dựng sự tin tưởng của khách hàng lớn hơn.

Dữ liệu bị phân tán - Hợp nhất tất cả lại với nhau dựa trên các điểm tiếp xúc

Nhiều điểm tiếp xúc dữ liệu được xem xét trong các giải pháp nhận dạng. Đây thường là sự kết hợp thống nhất giữa dữ liệu độc quyền hoặc dữ liệu của bên thứ nhất và dữ liệu được tham chiếu của bên thứ ba.

Các điểm tiếp xúc bao gồm:

  • Người này là ai? Xem xét thông tin nhận dạng cá nhân: tên, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày sinh, số CMND, cùng với sinh trắc học và thông tin đăng nhập….
  • Người này đang ở đâu? Xem xét thông tin chi tiết về thiết bị hoặc kênh, thiết bị di động, thẻ thông minh, v.v.
  • Người này đang tìm hiểu gì? Xem xét bất kỳ hành vi và hành động được quan sát hoặc báo cáo.

Tuy nhiên, khi sử dụng phải được tận dụng theo cách thức tuân thủ quyền riêng tư và bảo mật.

Hẹn lịch demo
Đăng ký gói sử dụng phần mềm ABOT