6 lý do doanh nghiệp của bạn nên sử dụng CDP

6 lý do doanh nghiệp nên sử dụng CDP

CDP – Customer Data Platform (Nền tảng dữ liệu khách hàng) là phần mềm thu thập và thống nhất dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn để xây dựng một cái nhìn duy nhất, nhất quán, đầy đủ về từng khách hàng.