CHATBOT AUTOMATION LÀ GÌ? 10 LỢI ÍCH CỦA TỰ ĐỘNG HÓA CHATBOT

chatbox automation là gì? Vì sao doanh nghiệp lại cần nó?

Chatbot còn được gọi là chatterbot là một ứng dụng phần mềm chủ yếu được các doanh nghiệp sử dụng để bắt đầu một cuộc trò chuyện trực tiếp thông qua văn bản hoặc chuyển lời thành văn bản thay vì gọi điện hoặc nói chuyện.