CRAIN’S BUSINESS INSURANCE: TIẾP THỊ TỰ ĐỘNG HÓA GIÚP ĐƯA DOANH NGHIỆP BÁO IN TRUYỀN THỐNG TRÊN BỜ VỰC TỚI DOANH THU HÀNG TRĂM NGHÌN ĐÔ

crain business doanh thu hang tram nghin do bang tiep thị tu dong hoa

Crain’s Business Insurance , một doanh nghiệp báo in truyền thống, đã phải đối mặt với một thách thức trong thời đại công nghệ. Thứ nhất, có một vấn đề khó khăn mà các ấn phẩm thuộc mọi thể loại bắt đầu phải đối mặt là doanh thu quảng cáo giảm và một số ấn phẩm thậm chí ngừng xuất bản. Thứ hai, có một vấn đề khác là khách hàng trong mọi ngành bắt đầu chuyển hành vi mua hàng sang nghiên cứu trước và tìm kiếm tài liệu đó trực tuyến. Đó là khi tiếp thị tự động hóa trở thành một công cụ cần thiết cho doanh nghiệp.