CHIẾN DỊCH EMAIL NHỎ GIỌT GIÚP TĂNG DOANH THU GẤP 3 LẦN

chiến dịch email nhỏ giọt giúp tăng doanh thu gấp 3 lần

Nghiên cứu cho thấy rằng các chiến dịch nhỏ giọt tự động hoạt động tốt hơn hai lần so với các chiến dịch quảng cáo. Điều đó chứng tỏ rằng việc cung cấp thông điệp phù hợp vào đúng thời điểm đến đúng người thực sự mang lại hiệu quả.