5 điều về email marketing bạn nên biết

5 điều bạn nên biết về email marketing

Email marketing là hình thức marketing sử dụng Email (thư điện tử). Thông qua email Marketing, doanh nghiệp có thể chia sẻ thông tin về sản phẩm mới, cập nhật các thông tin cần thiết đến khách hàng cũ của mình.
Email marketing là một kênh tiếp thị trực tiếp cho phép các doanh nghiệp chia sẻ sản phẩm mới, bán hàng và cập nhật với khách hàng trong danh sách liên hệ của họ.