Email Marketing là Inbound hay Outbound?

Có nhiều cách để tiếp thị một sản phẩm hoặc dịch vụ , bao gồm tiếp thị qua công cụ tìm kiếm (SEM), Content marketing, Social media marketing, Email marketing. Khái niệm Inbound và Outbound áp dụng cho tất cả, nhưng câu hỏi là áp dụng cho Email như thế nào?