Phễu tiếp thị qua email là gì? Sự cần thiết của tự động hóa email

Phếu tiếp thị qua email là gì

Phễu tiếp thị qua email tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược tiếp thị của bạn bằng cách biến khách hàng tiềm năng của bạn thành khách hàng. Khách hàng tiềm năng ban đầu thể hiện sự quan tâm đến công ty, khách hàng giới thiệu sản phẩm đến với những khách hàng tiềm năng khác và có thể quay lại mua sản phẩm của bạn.