KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC DÒNG TIỀN DƯƠNG

Và lộ trình kinh doanh nhà trọ đi từ B tới A

⏰ Thời gian học: 20h00 - 22h00, thứ 5 và thứ 6 ngày 20-21/07/2023

🔔 Hình thức học: Online qua zoom

Vào học ➡️

Nhấn vào nút bên dưới để vào lớp học:

Meeting ID: 689 689 0000

Passcode: 898989

Học viên vui lòng Cài sẵn phần mềm Zoom và học cách sử dụng trước buổi học.