ZNS (Zalo Notification Service)
ZNS (Zalo Notification Service)
65% dân số Việt Nam sử dụng Zalo
Cách vận hành CSKH trên Zalo
Mục tiêu CSKH phổ biến
Cách thức Doanh nghiệp tương tác với KH trên Zalo
Zalo ZNS
Zalo ZNS
Một số Doanh nghiệp tiêu biểu đang sử dụng Dịch vụ ZNS
Phương thức tương tác với Khách hàng qua Zalo OA
Thế nào là một nội dung CSKH
Các mẫu ZNS Template
Các mẫu Zalo Follower Template
Zalo OA Broadcast
Zalo OA Broadcast
Phân biệt các hình thức tin nhắn Zalo OA
Tương tác 2 chiều qua Zalo OA
Zalo ZNS với chi phí tối ưu
Áp dụng ZNS sẽ hỗ trợ gì cho việc CSKH?
Hướng dẫn sử dụng Zalo ZNS
Các tài khoản cần kích hoạt để sử dụng ZNS
Cách đăng ký tài khoản Zalo OA
Cách xác thực tài khoản OA
Cách tạo tài khoản Zalo ZNS
Các lưu ý về tin Zalo ZNS
Các lưu ý về tin Zalo ZNS
Cách nạp tiền Zalo ZNS
Cách sử dụng ZNS để cải thiện chất lượng CSKH
Ví dụ về mẫu tin ZNS
Ví dụ về mẫu tin ZNS
Ví dụ về mẫu tin ZNS
Ví dụ về mẫu tin ZNS
Ví dụ về mẫu tin ZNS
Ví dụ về mẫu tin ZNS
Hẹn lịch demo
Đăng ký gói sử dụng phần mềm ABOT