5 CÁCH TẠO EMAIL CTA MẠNH MẼ VÀ HIỆU QUẢ

Cách tạo CTA mạnh mẽ và hiệu quả

CTA (Call to action) hay lời kêu gọi hành động là một cú chốt trong email thuyết phục mọi người thực hiện một hành động cụ thể sau khi đã nắm được nội dung mà doanh nghiệp muốn truyền tải, chẳng hạn như mua sản phẩm hoặc đăng ký dịch vụ. Nó phải ngắn gọn và trực tiếp để dẫn dắt đến bước tiếp theo của người đọc.