EMAIL BLAST LÀ GÌ? ĐỊNH NGHĨA, CÁCH THỰC HIỆN VÀ VÍ DỤ

Email Blast là gì

Các email blast là những tin nhắn được gửi đến một nhóm lớn người nhận cùng một lúc. Điều đó phân biệt chúng với các email được gửi đến một người dùng cá nhân hoặc phản hồi cho một hành động cụ thể như hoàn tất thanh toán.